12 Aralık 2011 Pazartesi

Etkili Anne-Baba İletişimine Devrim Niteliğinde bir Yaklaşım: Parent Effectiveness Training

Sevgili arkadaşım Tansu çok yararlı bir eğitime başlıyor. http://www.pasparenting.com/

Bu program ödüllü psikolog ve üç kez Nobel Barış Ödülü Adayı olan Dr. Thomas Gordon tarafından oluşturulmuştur. Kendisi Gordon Uluslarası Eğitim’in kurucusu ve 1962 yılında bu programı başlatankişidir. İletişim becerileri ve çatışma çözme yöntemlerini ebeveynlere, öğretmenlere, gençlere, şirketyöneticilerine ve çalışanlara öğretmede öncü biri olarak tanınır.Etkili Anne-Baba Eğitim programı ebeveynler için ilk beceri temelli eğitim olarak bilinir. Dünyada 43ülkede bir milyonun üzerinde ebeveyne bu eğitim verilmiştir.

Etkili Anne-Baba Eğitimi nedir?

Etkili Anne-Baba Eğitimi dünyada en fazla sayıda ebeveyne yardımcı olan öncü bir programdır.Program ebeveynlerin aileleri ve tüm çevreleri ile ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olan kanıtlanmışiletişim becerileri sunar. Bu becerileri kullandıklarında, ebeveynler ailenin her bir üyesini onlarıngörüş açısından anlamaya ve ailede oluşan çatışma ve problemleri basit bir şekilde çözmeyebaşlayacaklardır.Etkili Anne-Baba Eğitimi3 günlük yoğun eğitim ‘yaparak öğrenme’ modeli temellidir.Eğitmen eğitimin yapısını ve amacını sunacaktır. Üç günlük oturumlar süresince, eğitmen Etkili Anne-Baba Eğitimi içeriğini ve becerilerini sunacak, pratik öğrenmeye olduğu kadar; uygulamaya,tartışmaya ve sorulara da zaman ayıracaktır.Eğitim oldukça deneyimseldir. Her katılımcının eğitim esnasında uygun bir biçimde örnekleriniaktarmasına gerek duyulacaktır. Ayrıca kişiler becerilerini küçük grup çalışmaları ile geliştirilecektir.Eğitmen eğitim boyunca geri bildirim ve koçluk sağlayacaktır.
Etkili Anne-Baba Eğitimi İçeriği:

Etkili Anne-Baba Eğitimi ebeveynlere, çocukları ve hayatlarındaki diğer önemli kişiler ile ilişkilerinigeliştirecek bir felsefe ve iletişim becerileri öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.Etkili Ebeveyn Eğitimi yaklaşımı ve becerileri 43 ülkede, geniş bir kültürel yelpazede, farklıtoplumlarda kullanılmaktadır.

Etkili Anne-Baba Eğitimi katılımcıları altı anahtar beceriyi öğrenecektir:
 ‘Problem aidiyetini tanımlama’ problemleri anlama ve yönetme
 ‘Aktif Dinleme’ çocuklarının ve diğer kişilerin kendi şahsi problemlerini çözmesinisağlayabilmek
 ‘Ben mesajı’ başkasının kabul edilemez davranışını değişimle sonuçlandırabilmek amacıylayüzleştirmek
 ‘Gear shifting’ (Vites Değiştirme) değişime direncin üstesinden gelmek
 ‘Yöntem III’ çocuklar ve diğerleri ile çatışmaları çözmek ve çözüm sonucunda iki tarafı damemnun etmek ‘Değerler çatışması çözme becerileri’ çocuklar ve diğerleriyle değer ve rol farkı kaynaklıçatışmalarının üstesinden gelmek
Etkili Anne-Baba Eğitimi Eğitmen sunuları, grup tartışmaları, bireysel paylaşım ve beceri inşa etmeaktivitelerinin dengeli bir bütünüdür.Ağırlıklı olarak eğitimin bölümlerinin odaklanacağı durumlar, örnekler ve kararlar; çoğunluklaihtiyaçlar, endişeler, sınıf içinde eğitime katılanların deneyimleri ile belirlenir. Çünkü Etkili Anne-BabaEğitimi öğrenen merkezlidir, özellikle eğitimin başarısı adına katılımcıların rol ve sorumluluklarınıanlamaları önemlidir. Onlar katılımcı olmak, ihtiyaç duyduklarının karşılandığından emin olmak veöğrendiklerinden hangilerini alacakları ve hayatlarına uygulayacaklarından sorumludurlar.

Kimler katılabilir?

Her anne ve baba katılabilir. Eğitim okul öncesi, ilkokul, lise çağı fark etmeksizin her yaş çocuğa sahipebeveynin ailesi için sahip olacağı bir hediyedir. Anne ve baba dilerse birlikte katılabilir.
Katılım ücretinde indirim uygulanır.
Eğitimin tarihi ve saatleri:13-14-15 Ocak 2012 tarihlerinde saat 9:00–17:00 arasında toplam 3 gün, toplam 24 saatlik bireğitimdir.

Eğitimin Yeri:BUMED ( Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) – Rumeli Hisarı / İstanbulEğitimin Ücreti:900 TL + KDV dir. (Eğitim grubu 20 kişi ile sınırlıdır.)

Eğitmen: Tansu Oskay (BU GUID ’96)Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. 1997-2005 yıllarında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde yaptığı eğitim çalışmaları sonucunda Psikodrama Grup Terapisti ünvanını aldı. İstanbul Aile ve Evlilik Terapileri Enstitüsü’nde 1997-1999 yıllarında aile evlilik terapileri eğitimi gördü. 1999 yılında travma sonrası destek için verilen çeşitli eğitimlere katıldı ve bu konuda Marmara Depremi sontasında destek gruplarında uygulayıcı oldu. Gestalt, Çocuk psikodraması, Transaksiyonel Analiz, Hiperaktivite, Dikkat Eksikliği, Öğrenme bozuklukları, Çocuklar için Zeka Ölçeği Uygulaması, eğitimlerini aldığı ve uyguladığı diğer konu başlıklarındandır. 1997-2005 yıllarında okullarda Rehberlik Servislerinde Psikolojik Danışman, 2005-2009 yıllarında Linkage Turkey’de Psikolojik Danışman ve Kurumsal Eğitim Uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılı itibariyle kurucusu olduğu "PAPS" danışmanlık merkezinde bireysel ve grup danışmanlıkları yapmakta, seminer ve eğitimler düzenlemektedir. Parenting Counseling ( Ebeveynlere Danışmanlık) seansları yürütmektedir.Gordon Enstitüsü P.E.T. Parent Effectiveness Training ( Etkili Anne-Baba Eğitimi ) diplomalı resmi eğitmenidir.Tansu Oskay Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Bilgi ve İrtibat için: PAPS – 0212 265 25 85
 info @papsparenting.com /http://www.papsparenting.com/American Gordon Training Institude P.E.T. Link :http://www.gordontraining.com/parent-programs/
Share this post

0 yorum

 

Popüler Yazılar

Son Yazılar

Blog Arşivi

Bebekler İçin Oyun Önerileri

Bebek Beslenmesi Hakkında Her Şey

Blogger Anneler

© Bebegim Geliyor
Designed by GeCe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0